Polityka Prywatnosci

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, akceptacje polityki prywatności.
 

Pliki cookie co to takiego ???

Poniżej pragniemy Wam wyjaśnić kilka kwestii związanych z działaniem plików cookie oraz formami ich wykorzystywania przez serwis Pasjans.io

 

Czym są pliki cookie i do czego służą?

Cookie, czyli tak zwane "ciasteczka" to małe pliki tekstowe automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera po odwiedzeniu witryny.

Służą do usprawnienia działania witryny, (tj. zapisu aktualnej sesji) oraz statystycznych. Pliki cookie wysyłają pewne dane do przeglądarki. Dostarczają nam cennych informacji, które są pomocne w ciągłym rozwijaniu Pasjans.io i czynieniu serwisu bardziej atrakcyjnym dla Użytkowników. Dzięki nim Administracja może dowiedzieć się na przykład czy dany Użytkownik już kiedyś odwiedzał Pasjans.io​

 

Pliki cookie dotyczące reklam oraz polityka prywatności Google:

Dostawcy zewnętrzni i sieci reklamowe w tym Google kierują reklamy do serwisu Pasjans.io 

Pliki cookie/pliki cookie DART są wykorzystywane przez firmę zewnętrzną Google do zbierania informacji na temat wcześniejszych odwiedzin witryny przez Gracza, celem dostosowania wyświetlanych reklam.

 

Pliki cookie, a Google Analytics:

​Pasjans.io korzysta z usługi Google Analytics, która służy do zbierania, tworzenia i przeglądania statystyk ruchu w serwisie (w tym również adresów IP). Zebrane dane są przechowywane na serwerach zewnętrznych firmy Google. Zostają wykorzystywane do tworzenia prostych raportów na temat ruchu w witrynie.

 

Zarządzanie plikami cookie:

W zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik można częściowo lub całkowicie wyłączyć pliki cookie. Podstawowe funkcje, które można spotkać to: 

- akceptacja wyłącznie tymczasowych plików cookie, 

- akceptacja wyłącznie wybranych plików cookie, 

- akceptacja wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania witryny, na której się aktualnie znajduje), 

- odmowa akceptacji wszystkich plikĂłw cookie


Polityka Prywatności

§1. Definicje
Usługodawca – właściciel serwisu dostępnego pod adresem Pasjans.io. Użytkownik – osoba fizyczna lub firma odwiedzająca witrynę Usługodawcy.

§2. Postanowienia ogólne
Usługodawca informuje, że na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych, w ramach nawiązania umowy, realizacji oraz rozwiązania umowy będzie przetwarzał dane osobowe Klienta odwiedzającego witrynę należącą do Usługodawcy lub dane osobowe przekazywane drogą poczty elektronicznej. Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie danych. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przechowywanych danych osobowych Użytkownika jak również do ich zmiany. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O ewentualnych zmianach w Polityce Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§3. Gromadzenie danych
Usługodawca będzie przetwarzał dane zgodnie z §2.Usługodawca informuje również o tym, że korzystając z serwisów Usługodawcy, będzie gromadził dane w postaci adresu IP odwiedzającego, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej oraz wszelkich innych danych gromadzonych w systemie Google Analytics. Usługodawca informuje, że na urządzeniach, za pomocą których będą wyświetlane serwisy Usługodawcy, mogą być umieszczane informacje mogące identyfikować odwiedzającego (pliki „cookies”) jak również informować o ilości wizyt na serwisach będących własnością Usługodawcy.

§4. Bezpieczeństwo przechowywanych danych
Usługodawca informuje, że dane Użytkownika podczas wykonywania niektórych operacji są chronione szyfrowanym połączeniem SSL potwierdzone certyfikatem marki RapidSSL. Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami oraz wiedzą zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika będą chronione przed dostępem osób nieupoważnionych wszelkimi dostępnymi środkami jak również będzie zapewniona ich całkowita integralność.

§5. Przetwarzanie danych
Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania otrzymanych danych Użytkownika w celu umożliwienia poprawnego przeglądania serwisu jak również w celach identyfikacyjnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazania danych Użytkownika uprawnionym organom zgodnie z przepisami prawa polskiego.Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Klienta w sytuacji kiedy działanie Klienta nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych.

§6. Zmiana danych
Użytkownik, na żądanie, ma prawo do dokonywania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy.Użytkownik chcący dokonać zmiany danych osobowych ma możliwość ich samodzielnej zmiany w swoim panelu ustawień.

§7. Usunięcie danych
Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia wniosku o usunięcie danych osobowych na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@pasjans.io .Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieusuwania danych osobowych celem ich przekazania danych Klienta w sytuacji kiedy działanie Klienta nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych.

§8. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych przez Politykę Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.Wszelkie kwestie sporne dotyczące Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.